Slovenski pravopis pravila online dating

Posted by / 27-Sep-2017 17:51

Poleg definicij in podatkov o prednostnih terminih vsebuje tudi angleške, nemške, francoske in italijanske ustreznike." target="_self" Čebelarski terminološki slovar: tiskana izdaja 2008, spletni izdaji 2009, 2013.

Slovar vsebuje termine s področja čebelarstva in je namenjen zlasti strokovnjakom.

Slovar predstavlja dopolnilo Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Slovar vsebuje termine s področja gledališke umetnosti in je namenjen zlasti strokovnjakom.

Obrnjeni slovar Jožeta Stabeja v 17.666 sestavkih opisuje besedje rokopisnega slovarja, ki je nastajal na prehodu iz 17. stoletje." target="_self" Marko Snoj, Slovar jezika Janeza Svetokriškega: tiskana izdaja 2006, spletna izdaja 2014.

Slovar v 8461 sestavkih prinaša občno- in lastnoimensko besedje, ki ga je Janez Svetokriški uporabil v pridigah, objavljenih v petih knjigah Svetega priročnika (1691–1707).

Poleg definicij in podatkov o prednostnih terminih vsebuje tudi angleške ustreznike." target="_self" Botanični terminološki slovar: tiskana izdaja 2011, spletna izdaja 2013.

Slovar vsebuje termine s področja botanike in je namenjen zlasti strokovnjakom.

slovenski pravopis pravila online dating-10slovenski pravopis pravila online dating-10slovenski pravopis pravila online dating-15

One thought on “slovenski pravopis pravila online dating”